Az előzetes feladat és plakátbemutató értékelési szempontjai

Előzetes feladat értékelésének szempontjai

 • Tudományosság: a szövegek és ábrák tudományos szempontból való pontossága, helyessége;
  • adható pont: 0-10 pont
 • Teljesség, interdiszciplinaritás: a jelenség bemutatása mennyire teljes körű, mennyire közelíti meg több természettudományos ág szempontjából a kérdést;
  • adható pont: 0-3 pont
 • Áttekinthetőség: a plakát mennyire áttekinthető, mennyire könnyű a plakát fő mondanivalóját, kulcsüzeneteit megtalálni;
  • adható pont: 0-3 pont
 • Felépítés: a jelenség bemutatása mennyire követhető, logikusan felépített, koherens;
  • adható pont: 0-10 pont
 • Vizuális megjelenés: a képek és ábrák mennyisége, relevanciája, szövegben való hivatkozása, szöveg olvashatósága; kreativitás és esztétika;
  • adható pont: 0-3 pont
 • Érdekesség: a jelenség izgalmas bemutatása, érdeklődés felkeltése a téma iránt
  • adható pont: 0-3 pont
 • Nyelvezet: nyelvhelyesség, kifejezőkészség, stílus
  • adható pont: 0-3 pont

Plakátbemutató értékelésének szempontjai

A plakátok bemutatása során a zsűri kizárólag az előadást értékeli az alábbi szempontok szerint:

1. Tartalmi szempontok

 • Tudományosság: a prezentációban szereplő szövegek és ábrák tudományos szempontból való pontossága, helyessége
  • adható pont: 0-3 pont
 • Érthetőség: az előadás alapján a vizsgált jelenségkör mennyire megérthető
  • adható pont: 0-3 pont
 • Korreláció a plakáttal: a tényanyag a plakát anyagával azonos, annak kivonata
  • adható pont: 0-3 pont

2. Retorikai szempontok

 • Az előadás felépítése: logikai egységekre tagozódik, melyek közt kapcsolat van
  • adható pont: 0-10 pont
 • Nyelvezet, stilisztika: tudományos stílus alkalmazása, a szakkifejezések értő és helyes használata
  • adható pont: 0-5 pont
 • Hangerő, az előadó kiállása, beszédtempó
  • adható pont: 0-3 pont
 • Az előadás kidolgozottsága: az előadó nemcsak felolvassa, hanem összefüggően beszél róla
  • adható pont: 0-3 pont

Az értékelési szempontok PDF formában is letölthetőek.


Előzetes feladat

Feladat: A0 méretű plakát készítése megadott komplex természettudományos témában. A kitűzött téma a 2019-2020-as tanévben:

Fizikai törvények megvalósulása az élőlények (hely- és helyzetváltoztató) mozgásában

Néhány konkrét témajavaslatot megadunk, de természetesen nagyon örülünk, ha a versenyzők maguk találnak ki konkrét témát:

 • Gekko a falon
 • Madarak
 • Halak úszása, süllyedése és emelkedése
 • Csigaházas polip
 • Sisakos baziliszkusz
 • Medúza
 • Molnárka
 • Repülő mókus
 • Kenguru, szöcske ugrása
 • Kígyók kúszása
 • Növények mozgása (felfelé növekedés, fény felé növekedés, összehúzódás érintésre stb.)
 • Nyárfalevél rezgése
 • Növényi termések repülése

Legfontosabb cél, hogy a csapatok több természettudományos ág szempontból mutassák be az adott élőlény mozgásának megvalósulását, jellemzőit, sajátosságait (interdiszciplináris feldolgozás).

A plakát feleljen meg az alábbi kettős feladatnak:

 • figyelemfelhívás (legyen képekkel, egyéb szemléltetésekkel gazdagon illusztrált, a szöveg legyen rövid, tömör, lényegre törő és olvasható méretű);
 • információközlő (ne kizárólag ábrák szerepeljenek, hanem szövegesen is kapjon teljes képet az olvasó a feldolgozott és bemutatott jelenségről).

Formai követelmények:

 • A0 méret
 • A plakát készülhet kézzel (ragasztással, kézzel készített ábrákkal, kézzel írt, de olvasható szövegekkel) vagy számítógépen szerkesztve és nyomtatva.
 • A plakátnak legyen címe, alatta szerepeljen a készítők neve és iskolája!
 • Szerepeljen rajta a felhasznált irodalom

A plakátok értékelése során az alábbi szempontokat vizsgálja a zsűri:

 • tudományosság: a szövegek és ábrák tudományos szempontból való pontossága, helyessége;
 • teljesség, interdiszciplinaritás: a jelenség bemutatása mennyire teljes körű, mennyire közelíti meg több természettudományos ág szempontjából a kérdést;
 • áttekinthetőség: a plakát mennyire áttekinthető, mennyire könnyű a plakát fő mondanivalóját, kulcsüzeneteit megtalálni;
 • felépítés: a jelenség bemutatása mennyire követhető, logikusan felépített, koherens;
 • vizuális megjelenés: a képek és ábrák mennyisége, relevanciája, szövegben való hivatkozása, szöveg olvashatósága; kreativitás és esztétika
 • érdekesség: a jelenség izgalmas bemutatása, érdeklődés felkeltése a téma iránt
 • nyelvezet: nyelvhelyesség, kifejezőkészség, stílus

A plakát beküldése:

 • az elkészített plakátot elektronikus formában (akár befotózva) 2019. november 6-ig kell a csapatoknak elküldeniük emailben a vandorkupa@sz2a.hu email címre;
 • a plakátot el kell hozni a versenyre és a rendelkezésre bocsátott helyen ki kell függeszteni, illetve 5 perces időkeretben szóban be kell majd mutatni. Ekkor a zsűri már csak az előadásmódot fogja értékelni.

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

A feladatleírás PDF formában is letölthető.


Előzetes versenykiírás

A verseny meghirdetője: A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány (https://sz2a.hu/)

A verseny célja, hogy elsősorban vidéki és határon túli általános iskolások mérjék össze tudásukat komplex természettudományos feladatok, problémák megoldása során.

Részvevők: Magyarországi és határon túli általános iskolák 7-8. osztályos 4 fős csoportjai (A csapattagok között kell lennie 2-2 hetedikes és nyolcadikos tanulónak is, illetve 2-2 fiúnak és lánynak.)

A verseny időpontja: 2019. november 15-16. (péntek-szombat)

A verseny helyszíne: Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola (8200 Veszprém, Budapest út 11.)

Költségek:

 • nevezési díj nincs
 • a szállás és étkezés díját az Alapítvány fizeti minden résztvevőnek szponzorok támogatásával
 • útiköltséghez szintén tudunk támogatást nyújtani szükség esetén

Várható feladatok: A diákoknak a verseny során többféle feladatot kell megoldaniuk, így tudásukat és képességeiket minél többféleképp tudják megcsillogtatni.

 1. Előzetes feladat: Plakát készítése egy interdiszciplináris természettudományos témában, ez idén: fizikai törvények megvalósulása az élőlények mozgásában. Ehhez a verseny honlapján (https://sz2a.hu/vandorkupa/) megadunk ötleteket, de ezeken felül természetesen saját ötletüket is kidolgozhatják a csapatok.
  A plakát mérete A0, készülhet kézzel vagy számítógéppel is. A plakát tartalmazza a készítők nevét, iskoláját és a felhasznált formákat is. A plakát digitális változatát (akár fotózva) előzetesen november 6-ig el kell küldeni a (https://sz2a.hu/vandorkupa/) e-mail címre. A plakátot el kell hozni a versenyre. A plakát értékelésének szempontjait a verseny honlapján https://sz2a.hu/vandorkupa/ közzétesszük, a zsűri ez alapján pontozza a beküldött műveket.
 2. A plakát bemutatása: A helyszínen a csapatoknak be kell mutatniuk elkészített plakátjaikat, az azon feldolgozott témát. Ekkor a zsűri csak az előadásmódot értékeli a verseny honlapján (https://sz2a.hu/vandorkupa/) közzétett szempontrendszer alapján.
 3. Írásbeli forduló: A csapatoknak kísérletekhez, interdiszciplináris jelenségekhez és ismeretekhez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk írásban, 90 perc alatt. Ehhez segédeszközként kizárólag számológép és periódusos rendszer használható.
 4. Szóbeli rész: A diákoknak kvíz-szerűen kell kérdésekre válaszolniuk illetve gondolkodtató feladatokat megoldaniuk. Ebben a fordulóban a gyorsaság is számít.

Az előzetes és a helyszíni feladatokra való felkészüléshez ajánlott szakirodalmat (cikkek, szakkönyvek stb.) a verseny honlapján (https://sz2a.hu/vandorkupa/) fogunk megadni.

Előzetes program:

november 15. péntek délután, este: megérkezés, regisztráció, lepakolás, írásbeli feladat, kulturális/szórakoztató program

november 16. szombat délelőtt: plakátbemutató, kvíz, szóbeli feladatok,
eredményhirdetés

A verseny időtartama alatt a diákoknak és csapatonként 1 fő kísérő tanárnak szállást, étkezést (vacsora, reggeli, ebéd) és a szabadidőre programokat biztosítunk.

Díjazás: A legeredményesebb csapat a verseny következő megrendezéséig elnyeri a Vándorkupát, és tagjait tanulmányi kirándulással díjazzuk. Lehetőség szerint az egyes fordulók legeredményesebb csapatait külön-külön is díjazzuk. A résztvevők a szponzorok és az Alapítvány által felajánlott ajándéktárgyakat is nyerhetnek. A győztes csapat iskolája jogot szerez a Szabó Szabolcs Vándorkupa következő megrendezésére. Ez nem jelent kötelezettséget, nem kizáró ok a jelentkezésre, ha az iskola ezt
nem tudja vállalni, de ebben bátorítjuk és a rendezéshez minden segítséget és támogatást megadunk.

Előzetes szándéknyilatkozat: A versenyre 2019 szeptemberében történik majd meg a végleges jelentkezés. 2019. április 15-ig előzetesen kérjük azon iskolák jelzését, amelyek terveznek csapatot indítani. A szándéknyilatkozatot a vandorkupa@sz2a.hu címre várjuk.

További információk: A Vándorkupa honlapján (https://sz2a.hu/vandorkupa/) lesznek folyamatosan elérhetőek.

A versenykiírás PDF formátumban is letölthető.