Beszámoló nemzetközi konferencián történő részvételről

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány 2018 márciusában pályázatot hirdetett nemzetközi konferencián való részvétel és előadás támogatására. A Pályázat eredményeként 4 ifjú kutatót tudtunk támogatásban részesíteni. Az ELTE TTK tudományos diákköri műhelye a „Módszertani Mesék” 2018. november 8-ai eseményének keretében, a pályázat díjazottjai számoltak be a konferenciákon bemutatott kutatásaikról és ott szerzett tapasztalataikról, „Amit vittünk, és amit hoztunk” címmel,.

A műhely az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai szekciójának keretében működik, szervezője a Matematika Tudáselméleti- és Pszichológiai Kutatócsoport. Célja állandó tudományos fórumot biztosítani a tanárszakosok (elsősorban az osztatlan képzésben részt vevők) számára: sikerességét az bizonyítja, hogy már eddig is több, a “Mesék” nyomán született munka nyert díjat az OTDK-n.

Előadók:

Malmos Edina (Debreceni Egyetem, az IISES 6. Teaching & Education Conference, Vienna, Austria konferencia résztvevője: https://www.iises.net/past-conferences/teaching-and-edication/6th-teaching-education-conference-vienna ), 

Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna és Szeibert Janka (ELTE, a PME 42 konferencia résztvevői: http://www.pme42.se/ )


Malmos Edina

Az első bemutató keretében Malmos Edina mutatta be kutatását, amelyről a „THE CONNECTION BETWEEN THE PROBLEM-SOLVING BEHAVIOUR AND PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF BIOLOGY STUDENTS” címen tartott előadást a konferencia keretében. A kutatás fő iránya, hogy miként kapcsolódik össze a probléma-megoldó képesség és a lexikális tudás.

Az előadás a szakmai kérdéseken túl kitért a konferencia tapasztalataira, illetve a rendelkezésre álló szabadidő és fakultatív programok nyújtotta élményekre is.


Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna és Szeibert Janka

A második konferencia beszámoló érdekessége, hogy 3 egyetemista közös jelentkezését támogathattuk. A International Group for the Psychology of Mathematics Education 42th Annual Meetinget Umea (Svédország) rendezték meg 2018 júliusában. A konferencia során 1000 szerző 627 előadására került sor, amely széles áttekintést tudott nyújtani a matematika oktatás jelenéről, jövőjéről, az új trendekről. A konferencia keretében egy-egy kutatási területet átfogó részletes előadásokra és különböző rövidebb témát felvető előadásokra került sor. Ezen kívül poszter prezentáció keretében egy A0 méretű poszter segítségével lehetett bemutatni a kutatási eredményeket, személyes konzultációkkal kiegészítve.

Támogatottjaink egy előadás és két poszter prezentáció keretében mutathatták be kutatási eredményeiket, amelyek a „Teszteléses tanulás középiskolában és egyetemen” témakörében újdonságnak számított a konferencia témái között.

A beszámolók alapján a konferenciák legfontosabb tapasztalata, hogy a magyarországi módszertani kutatások jelentős mértékben elmaradnak a nemzetközi elittől, mind azok számát, mind módszertani lefedettségét tekintve. Ezért nagyon fontos, hogy az ilyen és hasonló konferenciák tapasztalatait, témáit az itthoni oktatásban elterjesszük, és további érdeklődőket tudjunk megnyerni a módszertani kutatásoknak, annak érdekében, hogy az oktatás struktúráját, módszertanát a változó világ igényeihez lehessen igazítani ezzel segítve a képzés színvonalának folyamatos fejlesztését. A beszámolók alapján elmondhatjuk, hogy vannak jó témák és érdeklődők, ezért fontos, hogy szélesebb körben is megjelenjen a módszertani kutatások fontossága.

Az alapítvány hosszútávon szeretné felvállalni, hogy lehetőséget biztosítson az oktatás módszertan iránt érdeklődő egyetemisták részére, biztosítva, hogy kutatásaikat nemzetközi környezetben is megmutathassák, illetve tapasztalatot, inspirációt gyűjtsenek a további munkájukhoz. Ezért Alapítványunk a 2019-es évre is meghirdette pályázatát – XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában részt vevő hallgatók körében nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására: https://sz2a.hu/otdk-kulondij-2019/.

Végezetül álljon itt díjazottjaink (Anna, Janka, és Csilla) köszönet nyilvánítása:

„Megtapasztaltuk, hogy ha teljes mértékben szeretnénk kihasználni azt a lehetőséget, hogy részt vehetünk egy ilyen nagy konferencián, akkor az rettentően kimerítő, ugyanakkor olyan mennyiségű és minőségű információval, tudással gazdagít, melyet egy egyetemi tanórán nem lett volna mód elsajátítani, ezért külön hálásak vagyunk a lehetőségért.”