A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) különdíjat ajánl fel a 2019. évi, XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában részt vevő hallgatók körében nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására.

A különdíj összege nettó 350.000 Ft. Az összeg megosztható több díjazott között. Az Alapítvány a jóváhagyott összeg erejéig a konferencia regisztrációs díját, illetve az utazás/szállás tényleges költségét téríti meg. A támogatás utófinanszírozásra (már folyamatban lévő konferencia-részvétel) is felhasználható.

A 2019. évi, XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának Szakmai Bizottsága a bemutatott természettudományi illetve matematikai témájú előadás figyelembe vételével dönt egy vagy több pályázat díjazásáról. A díj az OTDK alkalmával kerül kiosztásra. A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy egyetlen pályázót se támogasson, illetve arra, hogy a támogatási keretösszeget több pályázó között megossza.

Az egy vagy több nyertesnek vállalnia kell a nemzetközi konferencián idegen nyelvű előadás megtartását. Ugyancsak vállalni kell azt, hogy beszámoló előadást tartanak a konferencián szerzett általános tapasztalataikról, eredményeikről, élményeikről is. Az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciója a 2021. évi XXXV. OTDK alkalmával teret kíván adni a beszámolónak.

Az Alapítvány 2018-ban kiírt hasonló pályázatán támogatást elnyert hallgatók a 2019. évi, XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának megrendezése alatt fognak beszámolni nemzetközi konferencia-tapasztalataikról.

Az Alapítvány, lehetőségei szerint a következő években is tervezi hasonló, nemzetközi konferencia-részvételt elősegítő pályázatok rendszeres kiírását ugyanebben a körben.

2018. október 7.