TÁMOGASS!
Adószám: 18908965-1-43
Számlaszám: 16200106-11603384
KAPCSOLAT
info@sz2a.hu
 
HUN | ENG

Általános adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvkezelési tájékoztatást A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (rövidített név: Sz2A, a továbbiakban: „Sz2A”, Alapítvány vagy „Adatkezelő”), úgyis mint a www.sz2a.hu weboldal üzemeltetője, az Európai Parlament És A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra.

Az Sz2A harmadik személyek (a továbbiakban: “Felhasználó(k)”) által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján. Jelen adatkezelési tájékoztatás a Felhasználó által az Adatkezelő részére alkalmanként megadott további hozzájáruló nyilatkozatokkal együtt értelmezendő.

1. Az adatkezelő

Adatkezelő neve: A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány
Székhely és postacím: 1125 Budapest, Felhő utca 5/b.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012481
Adatkezelő e-mail-címe: info@sz2a.hu
Honlap: www.sz2a.hu

2. Az adatkezelés céljai

Weboldal-látogatás statisztikai mérése

A weboldal látogatói adatok – a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak – felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Hírlevél

Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Sz2A hírlevelével a regisztrációkor megadott elérhetőségén (elektronikus levélcím) megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Sz2A nyilvános adatbázisokban hivatalos címként nem nyilvántartott e-mail-címekre nem küld kéretlen hírlevelet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat ezek fogadásáról. Ebben az esetben Sz2A minden – a hírlevél küldésével összefüggésben tárolt – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Adatkezelő a Mailchimp nevű szolgáltatást használja hírlevél küldésére. A Mailchimp szolgáltatást a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) működteti. Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a Mailchimp szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. Ugyanakkor a Rocket Science Group, LLC megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik a személyes adatok feldolgozására. További információért kérjük forduljon:

EUrepresentative.Mailchimp@twobirds.com
Kapcsolattartó (Key Contact): Vincent Rezzouk-Hammachi
Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland
Deloitte House
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28

Támogatás

Az Sz2A közhasznú tevékenysége fenntartása céljából támogatásokat, adományokat gyűjt, és e célból kezeli a vele támogatói vagy leendő támogatói minőségben kapcsolatban álló személyek, cégek illetve ezek kapcsolattartóinak személyes adatait.

Az Alapítvány tevékenységének pénzbeli támogatása az Sz2A nyilvános bankszámlájára történő banki átutalással, illetve a honlapba beépített SimplePay fizetési platform használatával lehetséges.

A SimplePay szolgáltatás a támogatások interneten keresztül történő online fizetését, ezen belül a bankkártyás fizetést, és más fizetési opciók lehetőségét biztosítja, valamint annak biztonságos lebonyolítását végzi. A SimplePay rendszer az Alapítvány honlapjába beépített, de a szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. saját szerverén üzemeltetett rendszer, amelyen keresztül a SimplePay Szolgáltatást biztosítja.

Az adatfeldolgozónak a SimplePay szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon érhető el.

Önkéntesség

Az Alapítvány tevékenységét önkéntes magánszemélyek is támogatják, akikkel közérdekű önkéntes jogviszony jön létre a 2005. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Köt.) szabályai szerint. Az önkéntesek adatait Sz2A a megkötött szerződés és a vonatkozó jogszabály szerint kezeli.

Pályázatok, jelentkezés felhívásra

Az Alapítvány alapcéljának megfelelően egyes programjaiban való részvételre vagy támogatás igénybevételére pályázatot hirdethet. A kiválasztási folyamat és a program megvalósítása során az Alapítvány a pályázók, jelentkezők által megadott személyes adatokat kezeli.

Részvétel az Sz2A programjaiban, rendezvényein

Az Alapítvány tevékenysége során a programokon résztvevőkkel, közreműködőkkel kapcsolatban is személyes adatokhoz juthat. Ezek főként a programok pénzügyi elszámolásához kapcsolódnak, a közhasznú feladatok ellátását dokumentálják, illetve a későbbi kapcsolattartást teszik lehetővé.

3. A kezelt adatok köre és jogalapja az egyes adatkezelési céloknak megfelelően

Weboldal

A www.sz2a.hu weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének leállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a
felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A www.sz2a.hu a látogatók számítógépére sütiket, más néven cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az Sz2A nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) a pályázat és az Sz2A népszerűsítésére igen.

Bárki látogathatja a weboldalt anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

További adatkezelési célok esetében lásd az alábbi táblázatban:

Kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Hírlevél feliratkozó

 • neve, e-mail-címe
Hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás, hírlevél kézbesítése, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában és az Infotv. 5. § (1) foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása

Magánszemély támogató

 • neve,
 • e-mail-címe,
 • telefonszáma,
 • minden további adata, amit szükség esetén önkéntesen megad.
Pénzbeli támogatás juttatása, ennek nyilvántartása, az ennek során esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, tájékoztatás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában és az Infotv. 5. § (1) foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a jogos érdek és a Felhasználó hozzájárulása

Céges támogató

 • cégnév, adószám, cégjegyzékszám
 • képviselő neve, titulusa
 • kapcsolattartó neve, e-mail-címe
 • minden további adata, amit szükség esetén önkéntesen megad.
Pénzbeli támogatás juttatása, ennek nyilvántartása, kapcsolódó szerződéskötés és az ennek során esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás és tájékoztatás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában és az Infotv. 5. § (1) foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a jogos érdek és a Felhasználó hozzájárulása, illetve szerződés

Önkéntes

 • neve,
 • lakcíme,
 • születési helye és ideje,
 • anyja neve,
 • minden további adata, amit szükség esetén önkéntesen megad.
Kapcsolattartás, az önkéntes szerződés megkötése A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában és az Infotv. 5. § (1) foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a jogos érdek és a Felhasználó hozzájárulása, illetve szerződés

Pályázó, jelentkező

 • neve,
 • lakcíme,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • munkahelye,
 • iskolája,
 • fényképe,
 • születési helye és ideje,
 • anyja neve,
 • adóazonosítója,
 • TAJ-száma,
 • minden további adata, amit szükség esetén önkéntesen megad.
A pályázat, egyéb kiválasztási folyamat lefolytatása, kapcsolattartás, szerződéskötés A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában és az Infotv. 5. § (1) foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a jogos érdek és a Felhasználó hozzájárulása, illetve szerződés

Résztvevő, közreműködő (programokon, rendezvényeken)

 • neve,
 • e-mail-címe,
 • minden további adata, amit szükség esetén önkéntesen megad.
Kapcsolattartás, tájékoztatás, a tevékenységek dokumentálása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában és az Infotv. 5. § (1) foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a jogos érdek és a Felhasználó hozzájárulása
Kép- és hangfelvétel (programokon, rendezvényeken) A tevékenységek dokumentálása, az Sz2A tevékenységének népszerűsítése A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában és az Infotv. 5. § (1) foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a jogos érdek és a Felhasználó hozzájárulása

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

Amennyiben Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél kiküldésének céljából használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Felhasználó másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Felhasználó vissza nem vonja.

További esetekben a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag Adatkezelő munkatársai és szerződött önkéntesei férhetnek hozzá.

Az Sz2A a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a weboldal más látogatói számára.

Az Adatkezelő a Honlap által gyűjtött adatok tárolására Servergarden Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32) szolgáltatásait veszi igénybe.

Személyes adatokat harmadik személyeknek Adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha Felhasználó kifejezetten olyan célból adta meg személyes adatát.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Sz2A az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

Felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

6. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés
Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Adatkezelő kérésre indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 1 hónapon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az Sz2A valamely elérhetőségén (1125 Budapest, Felhő utca 5/b., e-mail: info@Sz2A.hu). Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés, hozzájárulás visszavonása
Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását, továbbá jogosultak visszavonni adatkezeléshez adott hozzájárulásukat és kérhetik adataik törlését. Ezen kérésekre Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 1 hónapon belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az Adatkezelő.

Tiltakozás
Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen a GDPR 2016/679 rendeletének 21. cikkében foglaltaknak megfelelően. Ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén (1125 Budapest, Felhő utca 5/b.) illetve az info@sz2a.hu e-mail-címen.

7. Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Adatkezelő a kérést követően ezt indokolatlan késedelem nélkül, azonban legfeljebb 1 hónapon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A weboldalról származó adatokat elsősorban a Servergarden Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32) által üzemeltetett szerveren tároljuk.

Adatkezelő a Felhasználók személyes adatainak biztonságos kezeléséhez és feldolgozásához szükséges szervezés és technikai intézkedéseket megtette a jogszabályokban előírt jogszerű adatkezelés megvalósítása érdekében.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a Felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az Sz2A megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@Sz2A.hu e-mail címre juttassa el.

Az Sz2A a Felhasználó személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatónak és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Felhasználó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. Egyéb

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi weboldalán.