A G7 28. óra harmadik évadának, tanévének első adásában Weiszburg Tamás volt a vendégünk, aki az ELTE TTK Környezettudományi Centrumának tanára, és a „Z-szak” motorja. Ez a kifejezés az idén ősszel második alkalommal, az ország hat természettudományos tanárképző egyetemén induló természettudomány-környezettan szakos tanárképzést jelenti, amely sok szempontból igyekszik új megközelítést behozni a területre. Amint Weiszburg Tamás is elmondta, még folyamatosan alakul a program, „kísérleteznek”. Mindenesetre az idei évben már a szaktárgyi (kémia, fizika, biológia, földrajz) tanárképzésre jelentkezőkével összemérhető számú hallgató kezdi meg a Z-szakon a tanulmányait. Ezen belül jóval többen vannak a rövid ciklusú, 2-4 féléves képzést választók. Beszélgettünk mind a Z-szakról, kik jelentkeznek, mi lesz belőlük, mik a trendek, és általánosabban arról is, hogy míg a középiskolát elvégző fiatalok közül évről évre egyre kevesebben kezdenek pl. fizika vagy kémiatanár szakot, addig a 2-4 féléves képzésekre egyre többen jelentkeznek. Mi van emögött, mit jelenthet mindez a tanárképzés, majd évek múlva a tanári állomány szempontjából.