2022. júliusában természettudományos nyári tábort szerveztünk gyerekeknek, mely egy izgalmas és új kihívás volt alapítványunk számára. A Roche Magyarország Kft. és a Roche Szolgáltató (Európa) Kft. támogatásával létrejött egyhetes programon összesen 23, 6 és 12 év közötti iskolás vett részt. A tábort a Graphisoft Parkban tartottuk, ahol a foglalkozásokat három olyan tanár kolléga, Gerencsérné dr. Berta Renáta, dr. Angyal Zsuzsanna és Hertner András vezették, akikkel eddig is kitűnően működtünk együtt a Kémia Mobillabor, Tansegéd, és más kezdeményezések során. Rajtuk kívül további két tanárszakos hallgató, Weisz Heather és Rövid Boglárka vett részt a foglalkozások megtartásában, valamint a Trefort Gimnázium négy diákja, Szentesi Róza, Németh Emese, Csajtai Áron és Miklósi Márk segített önkéntesként a lebonyolításban. A program során egy „igazi” meteorológust, Leelőssy Ádámot is vendégül láttunk az időjárással és éghajlatváltozással foglalkozó témanapon. Ezúton is köszönjük mindenki együttműködését!

A táborban a gyerekek olyan témákat jártak körül mint az égés és tűz, a víz, a levegő, meteorológia és éghajlatváltozás, illetve a talajok. A tudás megszerzését bemutatók és kísérletek tették élményszerűvé az ifjú érdeklődők számára, így az őket körülvevő mindennapi jelenségeken keresztül kaptak betekintést a korcsoportjuknak megfelelő megközelítésben a kémia, fizika, biológia és földrajz világába. A foglalkozások sokszínűek voltak, sokféle készséget és képességet fejlesztettek, ügyelve arra, hogy a játék is helyet kapjon a programban.

A gyerekek sokat tanultak, és megtették az első lépéseket a természettudományok alapösszefüggéseinek megértése felé. A természettudományos érdeklődés felkeltése rendkívül fontos a gyermekek számára, és egyáltalán nem volt nehéz ezekről a témákról beszélgetni velük, kísérletezni, mert a gyerekek már széles ismeretekkel rendelkeztek a felvetett témákkal kapcsolatban. A gyerekek érdeklődését az is jól mutatta, hogy sokszor az interaktív beszélgetések hossza sem rémisztette meg őket. Különösen nagy élményt jelentettek az ifjú résztvevők számára azok a kísérletek, amiket a pedagósusok vezetése mellett saját maguk végezhettek el. 

Néhány pozitív visszajelzés annak megfontolására motivál minket, hogy 2023 nyarán is megkíséreljük hasonló tábor szervezését szélesebb körben, mint idén. Ezzel kapcsolatban már megkezdtük az egyeztetéseket potenciálisan érdeklődő cégekkel, helyszínekkel, partnerekkel.