Szerző: Dr. Füzesi István

Az Oktatási Hivatal a napokban nyilvánosságra hozta a 2022. évi május-júniusi érettségi vizsgák legfontosabb adatait. A statisztikai adatok alapján a következő kérdésekre kerestük a választ: hányan és milyen szinten érettségiztek kémiából a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában? Hogyan változott a vizsgaeredmény az előző évekhez viszonyítva? A lányok vagy a fiúk teljesítettek jobban? Hány ponttal lehetett javítani az írásbeli vizsga eredményét a szóbeli érettségivel?

A vizsgázókról

A 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában kémiából 3095-en érettségiztek, ebből 2843-an emelt szinten és mindössze 252-en középszinten (1. ábra). Az emelt szint választásának nagy arányát magyarázza, hogy a népszerű orvos és egészségtudományi szakokra a bejutáshoz jellemzően kötelező az emelt szintű kémia érettségi. Az emelt szint választásának kényszere egyben azt is eredményezi, hogy számos gimnáziumban egyetlen tanuló sem vizsgázik középszinten kémiából.

1. ábra: Kémiából érettségizők száma a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában.

Az emelt szinten kémiából érettségizők száma a 2020-as és 2021-es adatokhoz képest csökkent (2. ábra), a tavalyihoz viszonyítva idén 18,5%-kal kevesebben választották ezt a vizsgaformát.

2. ábra: Kémiából emelt szinten vizsgázók száma a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakokban.

Kémiából emelt szinten idén érettségiző tanulóknak közel kétharmada volt lány és harmada fiú (3. ábra).

3. ábra: Kémiából emelt szinten vizsgázók számának megoszlása
nemek szerint a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában.

Az eredményekről

Az idei emelt szintű kémia érettségi vizsga eredményeinek átlaga több mint 12 százalékponttal magasabb, mint a 2020-as és 2021-es adat (4. ábra). A jelentős különbséget indokolhatja, hogy idén már nem csak az írásbeli vizsgát, hanem a szóbelit is megtartották. Az eredmények javulásához hozzájárulhatott, hogy a jelenléti oktatás hatékonyabb volt a digitális oktatáshoz képest.

4. ábra: Az emelt szintű kémia érettségi vizsgaeredményeinek átlaga (%-ban).

A lányok és a fiúk közül utóbbiak teljesítettek jobban, a fiúk átlageredménye több mint négy százalékponttal lett magasabb (5. ábra).

5. ábra: Az emelt szintű kémia érettségi átlagos vizsgaeredményei
nemek szerint a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában.

Bár sok tanuló tartott tőle, de idén már a szóbeli vizsgát is megtartották. A szóbeli vizsgán a diákok átlagosan 39,85 pontot szereztek az 50-ből, ezzel az írásbeli eredményüket átlagosan hat százalékponttal sikerült növelniük.

6. ábra: Az emelt szintű kémia érettségi dolgozatok
eredményeinek és a vizsgaeredményeknek az összehasonlítása (%-ban).

Az emelt szintű kémia érettségin elért vizsgaeredmények eloszlása részletesebb információt nyújt a tanulók teljesítményéről (7. ábra). A grafikon alapján megállapítható, hogy az átlagteljesítményben dominálnak a jeles eredményt elért tanulók. A többletpontot jelentő 45%-os eredményt 495 tanulónak, azaz a vizsgázók 17,4%-ának nem sikerült elérni.

7. ábra: Az emelt szintű kémia vizsgaeredmények megoszlása a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában.

Hivatkozásjegyzék

Oktatási Hivatal (2022): A 2022. évi május-júniusi érettségi vizsgák legfontosabb adatai (prezentáció formájában). Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/prezentaciok/gyorsadatok_2022_maj_jun.pptx (2022. 07. 19.)

Oktatási Hivatal (2022): 2022 május – június részletes eredmények vizsgatárgyanként. Letöltés: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php?stat=_2022_1&reszletes=1 (2022. 07. 19.)