Archive For The “Újdonság” Category

OTDK Különdíj – 2019

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) különdíjat ajánl fel a 2019. évi, XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában részt vevő hallgatók körében nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására.

A különdíj összege nettó 350.000 Ft. Az összeg megosztható több díjazott között. Az Alapítvány a jóváhagyott összeg erejéig a konferencia regisztrációs díját, illetve az utazás/szállás tényleges költségét téríti meg. A támogatás utófinanszírozásra (már folyamatban lévő konferencia-részvétel) is felhasználható.

A 2019. évi, XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának Szakmai Bizottsága a bemutatott természettudományi illetve matematikai témájú előadás figyelembe vételével dönt egy vagy több pályázat díjazásáról. A díj az OTDK alkalmával kerül kiosztásra. A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy egyetlen pályázót se támogasson, illetve arra, hogy a támogatási keretösszeget több pályázó között megossza.

Az egy vagy több nyertesnek vállalnia kell a nemzetközi konferencián idegen nyelvű előadás megtartását. Ugyancsak vállalni kell azt, hogy beszámoló előadást tartanak a konferencián szerzett általános tapasztalataikról, eredményeikről, élményeikről is. Az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciója a 2021. évi XXXV. OTDK alkalmával teret kíván adni a beszámolónak.

Az Alapítvány 2018-ban kiírt hasonló pályázatán támogatást elnyert hallgatók a 2019. évi, XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának megrendezése alatt fognak beszámolni nemzetközi konferencia-tapasztalataikról.

Az Alapítvány, lehetőségei szerint a következő években is tervezi hasonló, nemzetközi konferencia-részvételt elősegítő pályázatok rendszeres kiírását ugyanebben a körben.

2018. október 7.

Konferencia beszámoló – 2018. 11. 08.

2018. márciusában írtunk ki nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvételre és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására pályázatot. Négy pályázónak ítéltünk meg támogatást, akik a PME 42. Konferenciáján Umea-ban, illetve az IISES 6. Tanítási és Oktatási Konferenciáján Bécsben vettek részt és adtak elő. A hallgatók 2018. november 8-án 18 órakor az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 0.87-es Marx György teremben (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1a) beszámolót tartanak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tanulmányi kirándulás

A Kis Kavics Kupán 2018. márciusában díjazott veszprémi csapat a Kossuth Lajos Általános Iskolából június elején vett részt az elnyert tanulmányi kiránduláson Budapesten. A tanulók a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetbe, az ELTE TTK Magyar Matematikai Múzeumba, a Polaris Csillagvizsgálóba, és a Csodák Palotájába látogattak el. Köszönjük Kiszely Mártának, Szüts Dávidnak és Holló-Szabó Ferencnek, hogy fogadtak minket! A csapat mindenhol nagyon érdekes dolgokat látott és hallott (csak a csillagvizsgálás maradt el sajnos a felhős idő miatt, de itt is sokat megtudtunk a távcsövekről).

a csillagvizsgálóban

Go Top