Archive For The “Egyéb” Category

Beszámoló a 2019. évi, XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójáról

2019. április 15. és 17. között Esztergomban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán lezajlott a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciója.

A konferencia ünnepélyes megnyitója során Alapítványunk tavalyi díjazottjai, Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna és Szeibert Janka, az ELTE TTK hallgatói lehetőséget kaptak arra, hogy beszámolót tartsanak részvételükről és tapasztalataikról a Psychology of Mathematics Education 42. Éves Gyűlésén, amelyet 2018. júliusában rendeztek meg a svédországi Umea-ban. A prezentációt itt (PDF, PPTX) lehet megtekinteni. A beszámoló releváns és érdekes információkat adott át az OTDK résztvevői számára arról, hogy milyen is egy hasonló, magas színvonalú nemzetközi konferencia.

Az OTDK-n 158 hallgató vett részt és adta elő munkáját, 22 tagozatban összesen 149 előadás hangzott el. Alapítványunk az idei évben is különdíjat írt ki nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására. A díjazottakról a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottsága döntött.

Tavalyi díjazottjaink, Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna és Szeibert Janka ismét taroltak. Összesen négy tagozatban (A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban; Matematika tanítás módszertana; Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban; és Tanulási területek integrációja) megtartott öt előadásukkal két első, egy második, és két különdíjat hoztak el (az egyik díjazott dolgozatban Török Tímea ugyancsak ELTE TTK hallgató részvételével). Ezek után a Szakmai Bizottság nem is dönthetett másképp, mint hogy nekik ítéli az Alapítvány nemzetközi konferencia részvételi támogatásra kiírt különdíját.

Gratulálunk mindannyiuknak és témavezetőjüknek, Dr. Szabó Csabának, az ELTE TTK Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanárának. Bízunk benne, hogy ez a támogatás is hozzájárul még sikeresebb oktatói, kutatói pályájukhoz, és izgalommal várjuk majd a beszámolókat az újabb nemzetközi megmérettetésről, kitekintésről.

Éves beszámolók

Az Alapítvány éves beszámolói:

Szabó Szabolcs Vándorkupa

Előzetes versenykiírás

A verseny meghirdetője: A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány (http://sz2a.hu/)

A verseny célja, hogy elsősorban vidéki és határon túli általános iskolások mérjék össze tudásukat komplex természettudományos feladatok, problémák megoldása során.

Részvevők: Magyarországi és határon túli általános iskolák 7-8. osztályos 4 fős csoportjai (A csapattagok között kell lennie 2-2 hetedikes és nyolcadikos tanulónak is, illetve 2-2 fiúnak és lánynak.)

A verseny időpontja: 2019. november 15-16. (péntek-szombat)

A verseny helyszíne: Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola (8200 Veszprém, Budapest út 11.)

Költségek:

 • nevezési díj nincs
 • a szállás és étkezés díját az Alapítvány fizeti minden résztvevőnek szponzorok támogatásával
 • útiköltséghez szintén tudunk támogatást nyújtani szükség esetén

Várható feladatok: A diákoknak a verseny során többféle feladatot kell megoldaniuk, így tudásukat és képességeiket minél többféleképp tudják megcsillogtatni.

 1. Előzetes feladat: Plakát készítése egy interdiszciplináris természettudományos témában, ez idén: fizikai törvények megvalósulása az élőlények mozgásában. Ehhez a verseny honlapján (http://sz2a.hu/vandorkupa/) megadunk ötleteket, de ezeken felül természetesen saját ötletüket is kidolgozhatják a csapatok.
  A plakát mérete A0, készülhet kézzel vagy számítógéppel is. A plakát tartalmazza a készítők nevét, iskoláját és a felhasznált formákat is. A plakát digitális változatát (akár fotózva) előzetesen november 6-ig el kell küldeni a (http://sz2a.hu/vandorkupa/) e-mail címre. A plakátot el kell hozni a versenyre. A plakát értékelésének szempontjait a verseny honlapján http://sz2a.hu/vandorkupa/ közzétesszük, a zsűri ez alapján pontozza a beküldött műveket.
 2. A plakát bemutatása: A helyszínen a csapatoknak be kell mutatniuk elkészített plakátjaikat, az azon feldolgozott témát. Ekkor a zsűri csak az előadásmódot értékeli a verseny honlapján (http://sz2a.hu/vandorkupa/) közzétett szempontrendszer alapján.
 3. Írásbeli forduló: A csapatoknak kísérletekhez, interdiszciplináris jelenségekhez és ismeretekhez kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk írásban, 90 perc alatt. Ehhez segédeszközként kizárólag számológép és periódusos rendszer használható.
 4. Szóbeli rész: A diákoknak kvíz-szerűen kell kérdésekre válaszolniuk illetve gondolkodtató feladatokat megoldaniuk. Ebben a fordulóban a gyorsaság is számít.

Az előzetes és a helyszíni feladatokra való felkészüléshez ajánlott szakirodalmat (cikkek, szakkönyvek stb.) a verseny honlapján (http://sz2a.hu/vandorkupa/) fogunk megadni.

Előzetes program:

november 15. péntek délután, este: megérkezés, regisztráció, lepakolás, írásbeli feladat, kulturális/szórakoztató program

november 16. szombat délelőtt: plakátbemutató, kvíz, szóbeli feladatok,
eredményhirdetés

A verseny időtartama alatt a diákoknak és csapatonként 1 fő kísérő tanárnak szállást, étkezést (vacsora, reggeli, ebéd) és a szabadidőre programokat biztosítunk.

Díjazás: A legeredményesebb csapat a verseny következő megrendezéséig elnyeri a Vándorkupát, és tagjait tanulmányi kirándulással díjazzuk. Lehetőség szerint az egyes fordulók legeredményesebb csapatait külön-külön is díjazzuk. A résztvevők a szponzorok és az Alapítvány által felajánlott ajándéktárgyakat is nyerhetnek. A győztes csapat iskolája jogot szerez a Szabó Szabolcs Vándorkupa következő megrendezésére. Ez nem jelent kötelezettséget, nem kizáró ok a jelentkezésre, ha az iskola ezt
nem tudja vállalni, de ebben bátorítjuk és a rendezéshez minden segítséget és támogatást megadunk.

Előzetes szándéknyilatkozat: A versenyre 2019 szeptemberében történik majd meg a végleges jelentkezés. 2019. április 15-ig előzetesen kérjük azon iskolák jelzését, amelyek terveznek csapatot indítani. A szándéknyilatkozatot a vandorkupa@sz2a.hu címre várjuk.

További információk: A Vándorkupa honlapján (http://sz2a.hu/vandorkupa/) lesznek folyamatosan elérhetőek.

A versenykiírás PDF formátumban is letölthető.

Amit vittünk és amit hoztunk

Beszámoló nemzetközi konferencián történő részvételről

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány 2018 márciusában pályázatot hirdetett nemzetközi konferencián való részvétel és előadás támogatására. A Pályázat eredményeként 4 ifjú kutatót tudtunk támogatásban részesíteni. Az ELTE TTK tudományos diákköri műhelye a „Módszertani Mesék” 2018. november 8-ai eseményének keretében, a pályázat díjazottjai számoltak be a konferenciákon bemutatott kutatásaikról és ott szerzett tapasztalataikról, „Amit vittünk, és amit hoztunk” címmel,.

A műhely az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai szekciójának keretében működik, szervezője a Matematika Tudáselméleti- és Pszichológiai Kutatócsoport. Célja állandó tudományos fórumot biztosítani a tanárszakosok (elsősorban az osztatlan képzésben részt vevők) számára: sikerességét az bizonyítja, hogy már eddig is több, a “Mesék” nyomán született munka nyert díjat az OTDK-n.

Előadók:

Malmos Edina (Debreceni Egyetem, az IISES 6. Teaching & Education Conference, Vienna, Austria konferencia résztvevője: https://www.iises.net/past-conferences/teaching-and-edication/6th-teaching-education-conference-vienna ), 

Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna és Szeibert Janka (ELTE, a PME 42 konferencia résztvevői: http://www.pme42.se/ )

Malmos Edina

Az első bemutató keretében Malmos Edina mutatta be kutatását, amelyről a „THE CONNECTION BETWEEN THE PROBLEM-SOLVING BEHAVIOUR AND PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF BIOLOGY STUDENTS” címen tartott előadást a konferencia keretében. A kutatás fő iránya, hogy miként kapcsolódik össze a probléma-megoldó képesség és a lexikális tudás.

Az előadás a szakmai kérdéseken túl kitért a konferencia tapasztalataira, illetve a rendelkezésre álló szabadidő és fakultatív programok nyújtotta élményekre is.

Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna és Szeibert Janka

A második konferencia beszámoló érdekessége, hogy 3 egyetemista közös jelentkezését támogathattuk. A International Group for the Psychology of Mathematics Education 42th Annual Meetinget Umea (Svédország) rendezték meg 2018 júliusában. A konferencia során 1000 szerző 627 előadására került sor, amely széles áttekintést tudott nyújtani a matematika oktatás jelenéről, jövőjéről, az új trendekről. A konferencia keretében egy-egy kutatási területet átfogó részletes előadásokra és különböző rövidebb témát felvető előadásokra került sor. Ezen kívül poszter prezentáció keretében egy A0 méretű poszter segítségével lehetett bemutatni a kutatási eredményeket, személyes konzultációkkal kiegészítve.

Támogatottjaink egy előadás és két poszter prezentáció keretében mutathatták be kutatási eredményeiket, amelyek a „Teszteléses tanulás középiskolában és egyetemen” témakörében újdonságnak számított a konferencia témái között.

A beszámolók alapján a konferenciák legfontosabb tapasztalata, hogy a magyarországi módszertani kutatások jelentős mértékben elmaradnak a nemzetközi elittől, mind azok számát, mind módszertani lefedettségét tekintve. Ezért nagyon fontos, hogy az ilyen és hasonló konferenciák tapasztalatait, témáit az itthoni oktatásban elterjesszük, és további érdeklődőket tudjunk megnyerni a módszertani kutatásoknak, annak érdekében, hogy az oktatás struktúráját, módszertanát a változó világ igényeihez lehessen igazítani ezzel segítve a képzés színvonalának folyamatos fejlesztését. A beszámolók alapján elmondhatjuk, hogy vannak jó témák és érdeklődők, ezért fontos, hogy szélesebb körben is megjelenjen a módszertani kutatások fontossága.

Az alapítvány hosszútávon szeretné felvállalni, hogy lehetőséget biztosítson az oktatás módszertan iránt érdeklődő egyetemisták részére, biztosítva, hogy kutatásaikat nemzetközi környezetben is megmutathassák, illetve tapasztalatot, inspirációt gyűjtsenek a további munkájukhoz. Ezért Alapítványunk a 2019-es évre is meghirdette pályázatát – XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában részt vevő hallgatók körében nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására: http://sz2a.hu/otdk-kulondij-2019/.

Végezetül álljon itt díjazottjaink (Anna, Janka, és Csilla) köszönet nyilvánítása:

„Megtapasztaltuk, hogy ha teljes mértékben szeretnénk kihasználni azt a lehetőséget, hogy részt vehetünk egy ilyen nagy konferencián, akkor az rettentően kimerítő, ugyanakkor olyan mennyiségű és minőségű információval, tudással gazdagít, melyet egy egyetemi tanórán nem lett volna mód elsajátítani, ezért külön hálásak vagyunk a lehetőségért.”

Pályázat elbírálás – 2018.05.

A 2018. márciusában, nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására kiírt pályázatot az Alapítvány elbírálta, és – az eredeti keretösszeget megemelve – négy pályázónak ítélt meg támogatást. A pályázók 2018. nyarán illetve őszén vesznek részt nyugat-európai konferenciákon, amelyeket követően be fognak számolni saját munkájukról, illetve a konferencián hallottak általános tapasztalatairól. Ezeket a beszámolókat meg fogjuk hirdetni. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.

Pályázati felhívás – 2018.03.

Nemzetközi konferencián történő részvétel támogatására

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot ír ki a 2017. évi, XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában részt vett hallgatók körében nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására.

A pályázati felhívás teljes szövege letölthető PDF formátumban.


Pályázat támogatási összege:

A támogatás összege a konferencia regisztrációs díjának illetve az utazási/szállás költségek fedezésére használható fel.
A pályázat tervezett keretösszege 400.000 Ft, amely a beérkező pályázatok függvényében módosulhat. A támogatás utófinanszírozásra (már folyamatban lévő konferencia-részvétel) is felhasználható.

Pályázati feltételek:

Pályázhatnak hallgatók, doktoranduszok, gyakorló tanárok. A pályázóknak pályázatukban meg kell jelölniük a kiválasztott konferenciát, annak rövid bemutatásával. Meg kell indokolniuk, hogy a célba vett nemzetközi konferencia miért releváns a számukra, milyen új ismeretek megszerzését várják tőle, illetve a konferencia milyen presztízzsel rendelkezik. Vállalniuk kell, hogy a konferenciát követően legalább két előadást tartanak Magyarországon, ahol egyrészt beszámolnak saját kutatásukról a konferencián elhangzott előadásuk részletesebb bemutatásával, másrészt beszámolnak a konferencia általánosabb tapasztalatairól, eredményeiről is.

A pályázóktól az Alapítvány a következőket várja el:

 • a bemutatni szándékozott kutatás leírását, a már elkészített dolgozatot (TDK dolgozat, egyéb dolgozat);
 • a jelentkező önéletrajzát, eddig elért eredményükkel, tevékenységükkel;
 • a kiválasztott konferencia rövid bemutatását, a konferencia honlapjának elérhetőségével;
 • a megpályázni szándékozott összeg mértékét és felhasználásának várható részleteit.

Az alapítvány a jóváhagyott keretösszeg erejéig a konferencia regisztrációs díját, illetve az utazás/szállás tényleges költségét téríti meg.

Elbírálás szabályai:

A fenti elvárásoknak nem megfelelő pályázatokat a Bíráló bizottság kizárhatja a pályázatból.
A beérkezett pályázatok alapján a Bíráló bizottság saját hatáskörben dönt a támogatás kiadásáról. A Bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa és egyetlen pályázót se támogasson, illetve arra, hogy a támogatási keretösszeget több pályázó között megossza.
Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázók, akik:

 • már elnyertek OTDK díjat
 • már megjelentettek referált publikációt
 • idegen nyelvű előadás tartását vállalják a nemzetközi konferencián.

Határidők:

A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 13.
A pályázat várható elbírálása: 2018. május 4.
A pályázatokat a kapcsolat@sz2a.hu címre várjuk.
A pályázókat az elbírálást követően e-mailben fogjuk értesíteni.

Elbírálás

A pályázat elbírálásáról a következő bejegyzésben olvashattok.

Kis Kavics Kupa – 2018

2018. március 12-én a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban lezajlott az idei Kis Kavics Kupa. Nagy örömünkre, ezúttal hat Fazekasos és két másik budapesti csapat mellett öt olyan, nem budapesti csapat is részt vett, akik az Alapítványon keresztül ismerték meg a versenyt, és az Alapítvány nyújtott nekik támogatást a Budapestre történő eljutásra. Veszprémből, Pápáról, Sárospatakról, Pécsről és még Nagyváradról is érkezett egy-egy ügyes és lelkes, hetedik-nyolcadikosokból álló diákcsapat.

A diákokkal és kísérő tanáraikkal beszélgetve, nagy élményt jelentett nekik a Fazekasban a versenyen történt részvétel, és több tanulónak lökést is jelentett a továbbtanulási terveiket illetően. Külön öröm, hogy a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola csapata – három Fazekasos csapat mögött – az előkelő negyedik helyet érte el, s ezzel az Alapítvány különdíját, egy tanulmányi kirándulást kapja meg. Gratulálunk nekik, és minden résztvevő diáknak, csapatnak. Reméljük, hogy jövőre folytatjuk!

A versenyről részletes beszámoló, a feladatok és megoldások itt: http://kemia.fazekas.hu/?page_id=1363

Képek a versenyről:

a sárospataki csapat az iskolájában

Számlaszámunk

Magnet Bank,
16200106-11603384,
HU13 1620 0106 1160 3384 0000 0000,
Termtud Oktért Szabó Szabolcs Alapítvány

Go Top