Author Archive

Tanulmányi kirándulás

A Kis Kavics Kupán 2018. márciusában díjazott veszprémi csapat a Kossuth Lajos Általános Iskolából június elején vett részt az elnyert tanulmányi kiránduláson Budapesten. A tanulók a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetbe, az ELTE TTK Magyar Matematikai Múzeumba, a Polaris Csillagvizsgálóba, és a Csodák Palotájába látogattak el. Köszönjük Kiszely Mártának, Szüts Dávidnak és Holló-Szabó Ferencnek, hogy fogadtak minket! A csapat mindenhol nagyon érdekes dolgokat látott és hallott (csak a csillagvizsgálás maradt el sajnos a felhős idő miatt, de itt is sokat megtudtunk a távcsövekről).

a csillagvizsgálóban

Pályázat elbírálás – 2018.05.

A 2018. márciusában, nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására kiírt pályázatot az Alapítvány elbírálta, és – az eredeti keretösszeget megemelve – négy pályázónak ítélt meg támogatást. A pályázók 2018. nyarán illetve őszén vesznek részt nyugat-európai konferenciákon, amelyeket követően be fognak számolni saját munkájukról, illetve a konferencián hallottak általános tapasztalatairól. Ezeket a beszámolókat meg fogjuk hirdetni. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.

Pályázati felhívás – 2018.03.

Nemzetközi konferencián történő részvétel támogatására

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot ír ki a 2017. évi, XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában részt vett hallgatók körében nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencián történő részvétel és természettudományi illetve matematikai témában előadás megtartásának támogatására.

A pályázati felhívás teljes szövege letölthető PDF formátumban.


Pályázat támogatási összege:

A támogatás összege a konferencia regisztrációs díjának illetve az utazási/szállás költségek fedezésére használható fel.
A pályázat tervezett keretösszege 400.000 Ft, amely a beérkező pályázatok függvényében módosulhat. A támogatás utófinanszírozásra (már folyamatban lévő konferencia-részvétel) is felhasználható.

Pályázati feltételek:

Pályázhatnak hallgatók, doktoranduszok, gyakorló tanárok. A pályázóknak pályázatukban meg kell jelölniük a kiválasztott konferenciát, annak rövid bemutatásával. Meg kell indokolniuk, hogy a célba vett nemzetközi konferencia miért releváns a számukra, milyen új ismeretek megszerzését várják tőle, illetve a konferencia milyen presztízzsel rendelkezik. Vállalniuk kell, hogy a konferenciát követően legalább két előadást tartanak Magyarországon, ahol egyrészt beszámolnak saját kutatásukról a konferencián elhangzott előadásuk részletesebb bemutatásával, másrészt beszámolnak a konferencia általánosabb tapasztalatairól, eredményeiről is.

A pályázóktól az Alapítvány a következőket várja el:

  • a bemutatni szándékozott kutatás leírását, a már elkészített dolgozatot (TDK dolgozat, egyéb dolgozat);
  • a jelentkező önéletrajzát, eddig elért eredményükkel, tevékenységükkel;
  • a kiválasztott konferencia rövid bemutatását, a konferencia honlapjának elérhetőségével;
  • a megpályázni szándékozott összeg mértékét és felhasználásának várható részleteit.

Az alapítvány a jóváhagyott keretösszeg erejéig a konferencia regisztrációs díját, illetve az utazás/szállás tényleges költségét téríti meg.

Elbírálás szabályai:

A fenti elvárásoknak nem megfelelő pályázatokat a Bíráló bizottság kizárhatja a pályázatból.
A beérkezett pályázatok alapján a Bíráló bizottság saját hatáskörben dönt a támogatás kiadásáról. A Bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa és egyetlen pályázót se támogasson, illetve arra, hogy a támogatási keretösszeget több pályázó között megossza.
Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázók, akik:

  • már elnyertek OTDK díjat
  • már megjelentettek referált publikációt
  • idegen nyelvű előadás tartását vállalják a nemzetközi konferencián.

Határidők:

A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 13.
A pályázat várható elbírálása: 2018. május 4.
A pályázatokat a kapcsolat@sz2a.hu címre várjuk.
A pályázókat az elbírálást követően e-mailben fogjuk értesíteni.

Elbírálás

A pályázat elbírálásáról a következő bejegyzésben olvashattok.

Kis Kavics Kupa – 2018

2018. március 12-én a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban lezajlott az idei Kis Kavics Kupa. Nagy örömünkre, ezúttal hat Fazekasos és két másik budapesti csapat mellett öt olyan, nem budapesti csapat is részt vett, akik az Alapítványon keresztül ismerték meg a versenyt, és az Alapítvány nyújtott nekik támogatást a Budapestre történő eljutásra. Veszprémből, Pápáról, Sárospatakról, Pécsről és még Nagyváradról is érkezett egy-egy ügyes és lelkes, hetedik-nyolcadikosokból álló diákcsapat.

A diákokkal és kísérő tanáraikkal beszélgetve, nagy élményt jelentett nekik a Fazekasban a versenyen történt részvétel, és több tanulónak lökést is jelentett a továbbtanulási terveiket illetően. Külön öröm, hogy a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola csapata – három Fazekasos csapat mögött – az előkelő negyedik helyet érte el, s ezzel az Alapítvány különdíját, egy tanulmányi kirándulást kapja meg. Gratulálunk nekik, és minden résztvevő diáknak, csapatnak. Reméljük, hogy jövőre folytatjuk!

A versenyről részletes beszámoló, a feladatok és megoldások itt: http://kemia.fazekas.hu/?page_id=1363

Képek a versenyről:

a sárospataki csapat az iskolájában

Támogass!

Ez a honlap több célt szolgál. Elsősorban természetesen Szabolcs szakmai lelkesedését, odaadását szeretnénk továbbvinni azzal, hogy diákokat, oktatókat segítünk a természettudományok fontosságának, szépségének ápolásában, átadásában.
Emellett azonban teret kívánunk adni az emlékezésre mindannyiunknak, akik életét Szabolcs megérintetté: fórumot arra, hogy felidézhessük túláradó nevetését, lelkes önzetlenséget, nyitott személyiséget, maximalista elvárasait (magával és másokkal szemben is), éjszakába nyúló vitáinkat, a fáradhatatlan bicikli túrákat.


Emlékekkel, információval

Szeretnénk, ha ez a honlap megőrizné és gazdagítaná azokat az emlékeket, amiket mi mindannyian – Szabolcs diákjai, kollégái, barátai, családtagjai és meg sokan mások – magunkban hordozunk. Kérünk, Te is oszd meg velünk Szabolccsal kapcsolatos élmenyeidet: emlékeket, információt, fotókat – bármit, ami szerinted közösségi értek.


Adománnyal

Természetesen Alapítványunk számít anyagi támogatásodra is, amennyiben teheted – egyszeri vagy rendszeres, kis összegű vagy nagyobb; minden pénz megtalálja a helyet egy vonatjegy, egy tanulmányi díj, egy ösztöndíj formájában.

Köszönjük hozzájárulásodat, támogatásodat!

Számlaszámunk

Magnet Bank,

16200106-11603384,

HU13 1620 0106 1160 3384 0000 0000,

Termtud Oktért Szabó Szabolcs Alapítvány

Emlékezünk

Szabolcs

Szabó Szabolcs

Fotók

85c

Fazekas Gimnázium matematika tagozat, 1981-85c

Mobil labor

Mobil labor

Megemlékezés

http://kemia.fazekas.hu/?page_id=1262


Elismerések, megjelenések

Richter-díj
« 1 A 17 »

Támogatunk

Diákokat

Az Alapítvány egyik kiemelt célja diákok támogatása abban, hogy komplex természettudományos képzésük minél eredményesebb, sikeresebb legyen.

Újraindul a Kémia Mobillabor!

2019 októberében újraindult a Kémia Mobillabor kezdeményezés, amelyet Szabolcs juttatott el korábban sok vidéki iskolába.

Részletek

Vándorkupa

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány versenyt hirdetett, hogy elsősorban vidéki és határon túli általános iskolások mérjék össze tudásukat komplex természettudományos feladatok, problémák megoldása során.

A verseny Veszprémben került lebonyolításra 2019. november 15-16-án.

Részletek.

Kis Kavics Kupa

Alapítványunk támogatja a Kis Kavics Kupára  vidéki diákok eljutását, továbbá különdíjat is kiad a Kupán.

Részletek.


Tanárokat


Oktatási Módszertanfejlesztést

Kuratórium

Kuratórium

Holtzer Péter
Holtzer Péter

Pályám során sokat foglalkoztam pénzügyekkel, gazdasággal csakúgy, mint hosszú távú társadalmi ügyekkel, mint például a nyugdíj-problémák kérdései, vagy éppen az oktatás. Ezért is érintett meg nagyon mélyen, hogy Szabolcs barátunknak ilyen mértékben tört derékba az a pályája, amely annyi munkát és küzdelmet tartalmazott az oktatás, a tanítási módszertan fejlesztése, és a közösség-kovácsolás terén is. Azért döntöttem az Alapítvány létrehozásáról, hogy ezt az örökséget legalább kicsiben megpróbáljuk tovább vinni, és ezzel támogatni a jövő diákjait és tanárjait. Saját két gyermekemen keresztül is megélem azt, hogy mi mindenen lehetne dolgozni, segíteni.

Forgács Andrea

Igazából felnőtt fejjel értettem meg és gondoltam át, hogy mi az, amit Szabolcs jelentett és adott útravalóul nekem a Fazekasos évek alatt. Amellett hogy osztályfőnökként emberségre nevelt, csiszolta fizika és kémia tudásomat, megmutatta, hogyan lehet közösséget nevelni, formálni. Nagyon aktívan és tudatosan tervezte és szervezte a kirándulásokat, bicikli és vízitúrákat, sporteseményeket, versenyeket, de ha kellett apáskodott felettünk. A kosárlabda szeretete pedig már kezdetektől összekötött minket. Kifogyhatatlan energiája és lelkesedése ma is motivál a munkám során és a privát életben is. Célom, hogy az Alapítvány munkáján keresztül hozzájáruljunk Szabolcs emlékének és hagyatékának méltó megőrzéséhez, ápolásához.

Papp Péter
Go Top